Přeskočit na obsah

Staré versus nové „penzijko“

Penzijní produkty zůstávají v České republice oblíbeným způsobem, jak si spořit peníze na důchod. Podle analýzy Asociace penzijních společností z roku 2021 si na svůj důchod v penzijních produktech spoří 4,4 milionu občanů. I přes to, že staré penzijní plány často nabízejí nízké reálné zhodnocení, zůstává jim věrných více než 65 % těch, kteří penzijní produkty využívají.

Jedním z hlavních nedostatků penzijního připojištění, známého také jako „staré penzijko“ je právě toto nízké zhodnocení. Výnosy těchto starých penzijních plánů se nejčastěji pohybují v rozmezí 0,5 až 1 %. Od roku 2013 existuje kromě penzijního připojištění, do kterého dnes již nelze vstupovat, také doplňkové penzijní spoření. Ti, kteří se rozhodli zůstat ve starém penzijním připojištění, přišli kvůli inflaci asi o 20 % reálné hodnoty, kterou do fondů vložili. To nás vede k zamyšlení: „Kdo chce mít dobrovolně místo naspořených 100 tisíc jenom 80?“

Kromě nízkých výnosů má penzijní připojištění také své další nevýhody. Jednou z nich jsou komplikace spojené s výpovědí a ukončením smlouvy. Podmínky a termíny ukončení starých penzijních plánů se výrazně liší. Některé smlouvy lze bez problémů ukončit již v 50 letech věku, zatímco jiné až po dosažení věku 60 let. Neuvážené ukončení smlouvy může znamenat ztrátu státní podpory, kterou jste dosud obdrželi, a navíc budete muset zaplatit daň ve výši 15 %.

Naopak nová doplňková penzijní spoření přináší účastníkům řadu výhod. Kromě možnosti volby investiční strategie (dynamická, vyvážená, konzervativní) lze tuto formu spoření využít pro čerpání předdůchodu. V dynamických strategiích mohou průměrné výnosy dosáhnout 7 až 9 % po odečtení veškerých poplatků. Pokud se rozhodnete čerpat rentu na 5 nebo 10 let, pak jsou čerpané prostředky nejen osvobozené od daně z příjmu, ale také mohou být v případě vašeho úmrtí vyplaceny osobě, kterou jste pro tyto účely určili ve smlouvě při jejím založení.

Pojďme se na to podívat na konkrétním příkladu. Představme si, že od roku 2013 spoříme do jednoho z produktů 1 000 Kč měsíčně. Státní podpora by v obou případech činila 230 Kč.

Ve starém penzijním připojištění byste po 10 letech vložili ze svého 120 000 Kč. Řekněme, že byste během této doby dosáhli na optimistické zhodnocení 1 % p. a. Po 10 letech byste měli na svém účtu celkem 151 848 Kč, a to po přičtení státní podpory. Celkový výnos by tedy činil 31 848 Kč, což dělá efektivní úrok krásných 5,1 %. S ohledem na průměrnou inflaci od roku 2013 do roku 2022, která činila 3,6 % by reálný efektivní úrok spoření v penzijním připojištění vynesl v průměru 1,5 % nad inflaci.

Naopak, kdybyste ty samé prostředky spořili 10 let do doplňkového penzijního spoření s úrokovou sazbou 7 %, měli byste na konci 204 619 Kč. Po započtení státní podpory by efektivní úrok činil 10,6 % V tomto případě byste inflaci překonali o 6,4 %, což představuje o 5,5 % lepší reálný výnos než u starého penzijního plánu.

Z naší zkušenosti můžeme říci, že většina lidí ani nemá jasno v tom, jestli využívají nový nebo zastaralý penzijní produkt. A víte vy, jestli využíváte staré penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření?

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?

  • Revize rodinných financí.
  • Analýza stávajících finančních produktů.
  • Plán bydlení.
  • Plán spoření a investic.

Proč?
Protože s námi na tom budete vždy lépe!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.